ข่าวประชาสัมพันธ์ June 8, 2020

รับพระราชทาน “ห้องตรวจเชื้อ”ให้ รพ.สมเด็จฯ

รับพระราชทาน “ห้องตรวจเชื้อ”ให้ รพ.สมเด็จฯ

นายแผน วรรณเมธี ร่วมพิธีรับพระราชทาน “ห้องตรวจเชื้อ”ให้ รพ.สมเด็จฯ เพื่อรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

สมทบทุนบริจาคไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

สมทบทุนบริจาคไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

รพ.จุฬาฯ เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนบริจาคไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน มอบให้แก่ผู้ยากไร้

Face Shield มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

Face Shield มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริษัท สหชลผลพืช จำกัด จัดทำ Face Shield เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

GOOD CAUSE

GOOD CAUSE

GOOD CAUSE

รับมอบชุด PPE

รับมอบชุด PPE

ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รับมอบชุด PPE จาก บมจ.เซ็ปเป้ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ รับมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และถุงมือทางการแพทย์ จากบริษัท ริสแลนด์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

แบกหมอสู้โควิด

แบกหมอสู้โควิด

รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา รับมอบเงิน จากบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสมทบทุนโครงการ “แบกหมอสู้โควิด” จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่สภากาชาดไทย

รับมอบแอลกอฮอล์และกล่องอะคริลิก

รับมอบแอลกอฮอล์และกล่องอะคริลิก

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบแอลกอฮอล์และกล่องอะคริลิกป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย จากมูลนิธิเวิร์คพอยท์ นำไปมอบให้ รพ.ที่ขาดแคลน

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก N95 จากผู้แทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 สนับสนุนโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ที่ สนง.การคลัง

รับมอบชุด PPE หน้ากาก N95 และเครื่องวัดอุณภูมิ

รับมอบชุด PPE หน้ากาก N95 และเครื่องวัดอุณภูมิ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด PPE หน้ากาก N95 และเครื่องวัดอุณภูมิ จากชมรมภูมิพลังแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ต้านโควิด-19 ที่ สนง.การคลัง

Go Top