ข่าวประชาสัมพันธ์ June 4, 2563

บริจาคโลหิตให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี

บริจาคโลหิตให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี

นายก อบต.ท่าแค พร้อมพนักงานหน้าที่ และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี จัดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี จัดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่

นายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี จัดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ในช่วงการระบาดโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เติม “ตู้ปันสุข” ที่ ศาลากลาง จ.กาญจนบุรี

ผวจ. กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ผวจ. กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ผวจ. กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จาก กลุ่มไทยเบฟ ใช้ป้องกันโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นายกเหล่ากาชาด จ.นครปฐม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

คณะกรรมการกิ่งกาชาด  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

คณะกรรมการกิ่งกาชาด มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง

คณะกรรมการกิ่งกาชาด อ.สองพี่น้อง มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

นายแผน วรรณเมธี รับมอบน้ำดื่ม สนับสนุน “ครัวพระราชทาน”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบน้ำดื่ม สนับสนุน “ครัวพระราชทาน”

นายแผน วรรณเมธี รับมอบน้ำดื่มตราช้าง จาก ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ครัวพระราชทาน”

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากากอนามัย และสื่อการเรียนรู้โรคโควิด-19

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากากอนามัย และสื่อการเรียนรู้โรคโควิด-19

เตช บุนนาค รับมอบหน้ากากอนามัย และสื่อการเรียนรู้โรคโควิด-19 ภาษาไทยและภาษาอื่นๆ จาก ผู้อำนวยการคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจำสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

Go Top