ข่าวประชาสัมพันธ์ June 2, 2020

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบโลหิต

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบโลหิต

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบโลหิต จาก บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

บริจาคโลหิต “1 คนให้ 3 คนรับ”

บริจาคโลหิต “1 คนให้ 3 คนรับ”

การประปานครหลวง ร่วมโครงการบริจาคโลหิต “1 คนให้ 3 คนรับ” เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

ศูนย์บริการโลหิตฯ

ศูนย์บริการโลหิตฯ

สน-ยุกต์ ส่งไพศาล และ หมิง-อรินท์มาศ บุญครองทรัพย์ มอบแอลพลัสเจลแอลกอฮอล์ 75% ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

ราชโอรส ราชธิดา สนม ร.5 ขายสมบัติสมทบทุนสร้าง รพ.จุฬาฯ

ราชโอรส ราชธิดา สนม ร.5 ขายสมบัติสมทบทุนสร้าง รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง “ราชโอรส ราชธิดา สนม ร.5 ขายสมบัติสมทบทุนสร้าง รพ.จุฬาฯ เหลือไว้แต่ตะปูทองคล้องใจ”

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบไข่ไก่สด จาก บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จำกัด และ บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ร่วมพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ร่วมพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ร่วมพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยใช้พืชใบยาสูบชนิดพิเศษในการสร้างโปรตีนที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์

รับมอบชุด PPE และหน้ากาก N95

รับมอบชุด PPE และหน้ากาก N95

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบชุด PPE และหน้ากาก N95 จากผู้แทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณเกศริน สมันตรัฐ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จํากัด เพื่อนำไปช่วยสถานพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

เจ-ชนาธิป สรงกระสินธ์ เปิดการประมูลรองเท้า Match Worm นำรายได้มอบให้แก่สภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบผลิตภัณฑ์อาหารซีพี ไข่ไก่และเนื้อไก่สด จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการจัดครัวเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

Go Top