ข่าวประชาสัมพันธ์ May 28, 2563

บริจาคโลหิต “1 คนให้ 3 คนรับ”

บริจาคโลหิต “1 คนให้ 3 คนรับ”

การประปานครหลวง และพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิต “1 คนให้ 3 คนรับ”ผ่านหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อให้เพียงพอในสถานการณ์โควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา รับมอบชุดป้องกันเชื้อ PPE เเละหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา รับมอบชุดป้องกันเชื้อ PPE เเละหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.พะเยา ร่วมรับมอบชุดป้องกันเชื้อ PPE หน้ากากอนามัย จากคณะกรรมการประสานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในนามชาวไต้หวันและชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศไทย เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่

กาชาด จ.ระยอง ร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

กาชาด จ.ระยอง ร่วมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

บริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ กาชาด จ.ระยอง ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในด้านต่าง ๆ

เหล่ากาชาด  ออกหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

เหล่ากาชาด ออกหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

รองนายกเหล่ากาชาด จ.บึงกาฬ ออกหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโช่พิสัย จ.บึงกาฬ

เหล่ากาชาด จ.กำเเพงเพชร

เหล่ากาชาด จ.กำเเพงเพชร

ผวจ.กำแพงเพชร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จาก กลุ่มไทยเบฟ ใช้ป้องกันโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาด

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร

เหล่ากาชาด จ.ยโสธร

ผวจ.ยโสธร รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จาก กลุ่มไทยเบฟ ใช้ป้องกันโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาด

ครัวพระราชทาน จ.นนทบุรี

ครัวพระราชทาน จ.นนทบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาต จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ วัดหูช้าง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

ครัวพระราชทาน จ.สระแก้ว

ครัวพระราชทาน จ.สระแก้ว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาต จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ครัวพระราชทาน

ครัวพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาต จัดตั้งครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกประชาชนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

Go Top