ข่าวประชาสัมพันธ์ May 22, 2563

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ

กิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ

คณะกรรมการกิ่งกาชาด จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต.แม่เหาะ และ ต.ป่าแป๋ จ.แม่ฮ่องสอน

ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

ชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีรับมอบเงินและชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 สภากาชาดไทย

Go Top