ข่าวประชาสัมพันธ์ May 21, 2563

โครงการอาสาร่วมใน FIGHT COVID

โครงการอาสาร่วมใน FIGHT COVID

ครอบครัวจันทร์ศรีชวาลา ร่วมกับ บมจ.มิตรแท้ประกันภัย บริจาคเงินพร้อมชุด PPE และหน้ากากอนามัย สมทบโครงการอาสาร่วมใน FIGHT COVID

อาสาร่วมใน FIGHT COVID

อาสาร่วมใน FIGHT COVID

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก Face Shield จากนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน สมทบโครงการอาสาร่วมใน FIGHT COVID

63 บาท สู้โควิด-19” ของสภากาชาดไทย

63 บาท สู้โควิด-19” ของสภากาชาดไทย

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ร่วมโปรโมตแคมเปญ “63 บาท สู้โควิด-19” ของสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี มอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมต้อนรับเลขาธิการ ศอ.บต. ในการเยี่ยมจุดกระจายสินค้าของ จ.นราธิวาส

เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมมอบถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้ ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

บทความเรื่อง ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พร้อมแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63”

นายเตช บุญนาค รับมอบชุด PPE

นายเตช บุญนาค รับมอบชุด PPE

นายเตช บุญนาค รับมอบชุด PPE และถุงสวมรองเท้า จากบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Go Top