ข่าวประชาสัมพันธ์ May 19, 2563

ผวจ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

ผวจ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต

ผวจ.ศรีสะเกษ ร่วมออกรับบริจาคโลหิต พร้อมมอบเข็มและใบประกาศให้แก่ผู้ที่บริจาคครบตามจำนวน

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต มอบนมผง ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต มอบนมผง ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต มอบนมผง ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

หน้ากากอนามัยแบบผ้า

หน้ากากอนามัยแบบผ้า

นพ.พิชิต ศิริวรรณ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ 50 เขต

โครงการอาสาร่วมใจ FIGHT COVID

โครงการอาสาร่วมใจ FIGHT COVID

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินและชุด PPE พร้อมหน้ากากอนามัย ในนาม ครอบครัวจันทร์ศรีชวาลา และบริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สมทบโครงการอาสาร่วมใจ FIGHT COVID

นายเตช บุนนาค รับมอบชุด PPE

นายเตช บุนนาค รับมอบชุด PPE

นายเตช บุนนาค รับมอบชุด PPE และถุงสวมรองเท้า จาก บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จํากัด เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

Go Top