ข่าวประชาสัมพันธ์ May 13, 2563

เดอะมอลล์ ส่งมอบโลหิตวิกฤตขาดแคลนเลือด

เดอะมอลล์ ส่งมอบโลหิตวิกฤตขาดแคลนเลือด

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ส่งมอบโลหิตสนับสนุนศูนย์บริการโลหิตฯ บรรเทาวิกฤตขาดแคลนเลือด

ชลิต อันดัสทรี อาสาพาเพื่อนบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

ชลิต อันดัสทรี อาสาพาเพื่อนบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด จัดกิจกรรม “ชลิต อันดัสทรี อาสาพาเพื่อนบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

มูลนิธิอิออน  มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้รพ.จุฬาฯ

มูลนิธิอิออน มอบเครื่องช่วยหายใจ ให้รพ.จุฬาฯ

มูลนิธิอิออน ประเทศไทย มอบเครื่องช่วยหายใจ AIRVOTM 2 ให้แก่บุคลาการทางแพทย์ รพ.จุฬาฯ

เซฟรอนประเทศไทย มอบเงินบริจาค ให้แก่ สภากาชาดไทย

เซฟรอนประเทศไทย มอบเงินบริจาค ให้แก่ สภากาชาดไทย

บริษัทเซฟรอนประเทศไทย มอบเงินบริจาค ให้แก่ สภากาชาดไทย

ปิโตรเลียมไทย มอบเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ

ปิโตรเลียมไทย มอบเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ

บริษัท ท่อส่ง ปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) มอบเงินให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อไว้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

น้องหนูรู้ไหม “หัวใจ” ทำงานหนักขนาดไหน

น้องหนูรู้ไหม “หัวใจ” ทำงานหนักขนาดไหน

น้องหนูรู้ไหม “หัวใจ” ทำงานหนักขนาดไหน

บริจาคเงินให้รพ.จุฬาฯ

บริจาคเงินให้รพ.จุฬาฯ

บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด ร่วมกับสมาชิกลัมโบร์กินี คลับ ไทยแลนด์และมอบชุด พีพีอีและเจลแอลกอฮอล์ พร้อมบริจาคเงินให้รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากากอนามัยรุ่น KN95 ให้ รพ.จุฬาฯ

มอบหน้ากากอนามัยรุ่น KN95 ให้ รพ.จุฬาฯ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบหน้ากากอนามัยรุ่น KN95 ให้ รพ.จุฬาฯ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบชุด PPE

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบชุด PPE

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบชุด PPE เพื่อมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

มอบเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

มูลนิธิสงเคราะห์สงฆ์อีสาน มอบเงิน ให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

Go Top