ข่าวประชาสัมพันธ์ May 12, 2563

บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด จัดกิจกรรม “ชลิต อันดัสทรี อาสาพาเพื่อนบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

กิจกรรมรวมพลังปันน้ำใจ ร่วมให้ชีวิตกับผู้ป่วยผ่านการบริจาคโลหิต

กิจกรรมรวมพลังปันน้ำใจ ร่วมให้ชีวิตกับผู้ป่วยผ่านการบริจาคโลหิต

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต จัดกิจกรรมรวมพลังปันน้ำใจ ร่วมให้ชีวิตกับผู้ป่วยผ่านการบริจาคโลหิต กับ ศูนย์บริการโลหิตฯ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตช่วงโควิด-19

Have a holiday help healthcare heroes

Have a holiday help healthcare heroes

Have a holiday help healthcare heroes

ไขปม..ผลแล็บพลาดความเชื่อมั่นสู้โควิด-19

ไขปม..ผลแล็บพลาดความเชื่อมั่นสู้โควิด-19

ไขปม..ผลแล็บพลาดความเชื่อมั่นสู้โควิด-19

ชวนบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ “เลือด”ขาดแคลน

ชวนบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ “เลือด”ขาดแคลน

ชวนบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ “เลือด”ขาดแคลน

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชุด PPE-ISOLATION GOWN

บริจาคเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้ รพ.จุฬาฯ

บริจาคเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้ รพ.จุฬาฯ

ตัวแทน บริษัท อีลี่กรุ๊ป บริษัทยักษ์ใหญ่จีน บริจาคเวชภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้ รพ.จุฬาฯ

มอบเงินให้ รพ.จุฬาฯ

มอบเงินให้ รพ.จุฬาฯ

บริษัท ท่อส่ง ปิโตรเลียมไทย จำกัด (แทปไลน์) มอบเงินให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อไว้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

เตรียมถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนจากโควิด-19

เตรียมถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนจากโควิด-19

ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ จัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุข

Go Top