ข่าวประชาสัมพันธ์ May 11, 2563

สู้โควิด-19

สู้โควิด-19

ผวจ.นครนายก รับมอบน้ำยาแอลกอฮอล์และชุดเครื่องมือดูแลตนเอง “สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน” จาก สสส. พร้อมกล่าวถึงความสำคัญของถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรีรับมอบเตียงขนย้ายผู้ป่วย

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรีรับมอบเตียงขนย้ายผู้ป่วย

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ร่วมรับมอบเตียงขนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ และระบบด่านอัตโนมัติ พร้อมเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ แบบไม่ต้องสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 จากอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี

กิ่งกาชาด  มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาด อ.แม่สรวย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face Shields

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face Shields

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากาก Face Shields จากคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

วิกฤติไวรัสโคโรนา 2019

วิกฤติไวรัสโคโรนา 2019

เลขาธิการฯ รับมอบข้าวมันไก่มณเฑียร จากโรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในภาวะวิกฤติไวรัสโคโรนา 2019

สภากาชาดอูกันดา

สภากาชาดอูกันดา

สภากาชาดอูกันดา แถลงถึงน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหาย ทำให้มีผู้เสียชีวิต

บริจาคโลหิตช่วงวิกฤติโควิด-19

บริจาคโลหิตช่วงวิกฤติโควิด-19

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ เพื่อช่วยบรรเทาการขาดแคลนโลหิตช่วงวิกฤติโควิด-19

บริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ นำผู้บริหาร บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 31 (นครราชสีมา) ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ร่วมบริจาคพลาสมา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

ร่วมบริจาคพลาสมา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

คุณแมทธิว ดีน และ คุณลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ร่วมบริจาคพลาสมา เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

คุณชวิศ และคุณวิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ จัดกิจกรรม “ชลิต อินดัสทรี อาสาพาเพื่อนบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

Go Top