ข่าวประชาสัมพันธ์ May 11, 2563

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน

กิ่งกาชาด อ.โนนสูง มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ที่ประสบวาตภัย ต.ธารปราสาท จ.นครราชสีมา

เหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบเงิน

เหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบเงิน

เหล่ากาชาด จ.นครพนม รับมอบเงินจาก มูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เพื่อจัดซื้อเครื่องเขย่าโลหิต ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี มอบข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่ม ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

มอบหน้ากากผ้าสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่สภากาชาดไทย

มอบหน้ากากผ้าสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่สภากาชาดไทย

ผลิตภัณฑ์ ARROW มอบหน้ากากผ้าสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบต่อไปยังสำนักงานเหล่ากาชาด จ.สุรินทร์

เหล่ากาชาด จ.ลำปาง รับมอบหน้ากากผ้า

เหล่ากาชาด จ.ลำปาง รับมอบหน้ากากผ้า

เหล่ากาชาด จ.ลำปาง รับมอบหน้ากากผ้าจากเรือนจำกลางลำปาง และทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ซึ่งเป็นฝีมือการตัดเย็บของผู้ต้องขัง

เหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบชุดถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบชุดถุงยังชีพ

เหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มอบชุดถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ตรวจเยี่ยม “ตลาดนัดสีเขียว”

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ตรวจเยี่ยม “ตลาดนัดสีเขียว”

นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ตรวจเยี่ยม “ตลาดนัดสีเขียว” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ มอบสิ่งของยังชีพ ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ มอบสิ่งของยังชีพ ให้แก่ประชาชน

นายกเหล่ากาชาด จ.นครสวรรค์ มอบสิ่งของยังชีพ ให้แก่ประชาชน ต.เขาดิน อ.เก้าเสี้ยว

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากนายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบถุงยังชีพและหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนจากนายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์

Go Top