ข่าวประชาสัมพันธ์ May 4, 2563

ผวจ.อุดรธานี รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.อุดรธานี รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.อุดรธานี รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อกระจายไปยังหน่วยงานเหล่ากาชาดและสาธารณสุข

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชน

สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชน

สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ณ โรงเรียนบ้านหันทราย ต.หันทราย จ.สระแก้ว

The Thai Red Cross Society

The Thai Red Cross Society

The Thai Red Cross Society receives 2nd lot of alcohol from ThaiBev

Go Top