ข่าวประชาสัมพันธ์ May 4, 2563

เหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี

เหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี

เหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี จัดตั้งโรงครัวชุมชน 13 อำเภอ เพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี

รองนายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี ร่วมเปิด “ค่ายห่วงใย” สถานที่รองรับคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน คนตกงาน เพื่อบรรเทาทุกข์ในช่วงวิกฤตโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบเงินช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบเงินช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของมาตรการทางภาครัฐในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.ระยอง

เหล่ากาชาด จ.ระยอง

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มอบดอกทิวลิป ให้แก่เหล่ากาชาด จ.ระยอง เพื่อนำไปจำหน่าย นำรายได้จัดซื้อถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด-19

เหล่ากาชาด จ.เเม่ฮ่องสอน

เหล่ากาชาด จ.เเม่ฮ่องสอน

ผวจ.แม่ฮ่องสอน รับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาดและสาธารณสุข

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบเงินให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแดนทอง จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

เลื่อนกิจกรรมออกร้านกาชาด

เลื่อนกิจกรรมออกร้านกาชาด

ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศเลื่อนการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2562 และกิจกรรมออกร้านกาชาด

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพ

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ ด.ช.รพีพัฒน์ฯ ผู้พิการขาผิดรูปตั้งแต่กำเนิด

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมรับมอบข้าวสารและหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมรับมอบข้าวสารและหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมรับมอบข้าวสารและหน้ากากอนามัย จาก บริษัท โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ จำกัด เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

ผวจ.นครนายก รับมอบน้ำยาแอลกอฮอล์และชุดเครื่องมือดูแลตนเอง “สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน” จากสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Go Top