ข่าวประชาสัมพันธ์ April 30, 2020

รับมอบเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์

รับมอบเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบเงิน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับเงินบริจาค

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับเงินบริจาค

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับเงินบริจาค จาก กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้ รพ.จุฬาฯ

รับมอบชุดป้องกันเชื้อและหน้ากาก จาก ปธ.อาวุโสเครือซีพี

รับมอบชุดป้องกันเชื้อและหน้ากาก จาก ปธ.อาวุโสเครือซีพี

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบชุดป้องกันเชื้อและหน้ากาก จาก ปธ.อาวุโสเครือซีพี เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม  รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เครื่องวัดอุณหภูมิและเจลล้างมือ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เครื่องวัดอุณหภูมิและเจลล้างมือ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เครื่องวัดอุณหภูมิและเจลล้างมือ จาก บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

มอบเงินให้สภากาชาดไทย จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบเงินให้สภากาชาดไทย จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบงินบริจาค จากบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ให้สภากาชาดไทย จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อระดมทุนบริจาคให้สภากาชาดไทย

การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อระดมทุนบริจาคให้สภากาชาดไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เพื่อระดมทุนบริจาคให้สภากาชาดไทย

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ ภายใต้โครงการ Green Health Project

มอบเงินช่วยเหลือ แก่สภากาชาดไทยเพื่อสู้ภัยโควิด-19

มอบเงินช่วยเหลือ แก่สภากาชาดไทยเพื่อสู้ภัยโควิด-19

พนักงานและลูกค้าเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือ แก่สภากาชาดไทยเพื่อสู้ภัยโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบสิ่งของให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบสิ่งของให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี มอบสิ่งของให้แก่ตัวแทนชาวบ้าน

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ

นายกเหล่ากาชาด จ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ

Go Top