ข่าวประชาสัมพันธ์ April 27, 2020

เหล่ากาชาด มอบข้าวมันไก่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด มอบข้าวมันไก่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี นำข้าวมันไก่ แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ อ.บ้านโป่ง

นายกเหล่ากาชาด  มอบถุงยังชีพธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพธารน้ำใจให้แก่ผู้ประสบวาตภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน มอบถุงยังชีพธารน้ำใจ ให้แก่ผู้ประสบวาตภัย อ.แม่สะเรียง

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมออกสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมออกสลากกาชาดการกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมออกสลากกาชาดการกุศล นำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรมสาธารณกุศล

เหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบชุดธารน้ำใจ มอบครอบครัวผู้ยากไร้และผู้พิการ

เหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบชุดธารน้ำใจ มอบครอบครัวผู้ยากไร้และผู้พิการ

เหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบชุดธารน้ำใจและชุดสื่อส่งเสริมวิถีสุขภาวะสู้ภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มอบให้แก่ผู้ยากไร้และผู้พิการ ต.พรหมณี อ.เมือง

รถคาราวาน ธารน้ำใจ กู้ชีพ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

รถคาราวาน ธารน้ำใจ กู้ชีพ ฝ่าวิกฤตโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมปล่อยขบวนรถคาราวาน ธารน้ำใจ กู้ชีพ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 สำหรับช่วยเหลือผู้กักกันตน

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด

คาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด

คุณกฤษฏา บุญราช มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และน้ำยาฆ่าเชื้อ จากคาราวานอาสาร่วมใจสู้ภัยโควิด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผวจ.แม่ฮ่องสอน รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.แม่ฮ่องสอน รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ผวจ.แม่ฮ่องสอน รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในหน่วยงานเหล่ากาชาดและสาธารณสุขจังหวัด

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน

เหล่ากาชาด จ.นครนายก รับมอบชุดเครื่องมือสร้างเสริมสุขภาวะ “สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน” และน้ำยาแอลกอฮอล์ จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด

สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19

สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19

นายแผน วรรณเมธี เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19

Go Top