ข่าวประชาสัมพันธ์ April 27, 2020

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “ไร้คลื่นลูกใหม่ 28 วัน ปลอดโควิด โจทย์ใหญ่คลายล็อก”

เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์

เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์

เอเอเอส กรุ๊ป มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์ สำหรับรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

วัตกรรมห้องคัดกรอง

วัตกรรมห้องคัดกรอง

ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รับมอบนวัตกรรมห้องคัดกรอง 1 ยูนิต จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

อุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์

อุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์

คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงิน จาก บมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ และ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์

มอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จํากัด มอบชุด PPE และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัดเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และจัดซื้ออุปกรณ์บรรเทาทุกข์ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

“สภากาชาดไทยรวมใจฝ่าวิกฤติ COVID-19”

“สภากาชาดไทยรวมใจฝ่าวิกฤติ COVID-19”

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน จากมูลนิธิเรารักสวนลุมพินี เพื่อสมทบทุนโครงการ “สภากาชาดไทยรวมใจฝ่าวิกฤติ COVID-19”

สภากาชาดไทยรวมใจฝ่าวิกฤติ COVID-19

สภากาชาดไทยรวมใจฝ่าวิกฤติ COVID-19

คุณขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินและหน้ากากอนามัย N95 และ Surgical mask จากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสมทบทุนโครงการ “สภากาชาดไทยรวมใจฝ่าวิกฤติ COVID-19”

รับบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อจัดชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต

รับบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อจัดชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต

สนง.จัดหารายได้ เปิดรับบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อจัดชุดธารน้ำใจกู้ชีวิต มอบให้แก่ผู้ที่กักตนเองและขาดแคลนอาหารในการดำรงชีพ

ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สนง.จัดหารายได้ จัดนิทรรศการ “ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ครั้งที่ 23

Go Top