ข่าวประชาสัมพันธ์ April 20, 2020

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์

นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การวาดและปักผ้าแบบกองหลวง” ณ อำเภอยางตลาด

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากากอนามัย

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากากอนามัย

นายเตช บุนนาค รับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

เลขาธิการฯ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

เลขาธิการฯ มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

เลขาธิการฯ เป็นประธานในพิธีมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19

บทความเรื่อง “อ่านวิธีคิด แบรนด์คนดี รวมพลังฝ่าวิกฤติไวรัส”

บทความเรื่อง “อ่านวิธีคิด แบรนด์คนดี รวมพลังฝ่าวิกฤติไวรัส”

บทความเรื่อง “อ่านวิธีคิด แบรนด์คนดี รวมพลังฝ่าวิกฤติไวรัส”

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสถานเสาวภา

สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสถานเสาวภา

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ร่วมกับสถานเสาวภา ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าแห่งแรกของประเทศ ณ สถานีเพาะเลี้ยงม้าและสัตว์ทดลองสถานเสาวภา

รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อแบบไร้แอลกอฮอล์ สู้โควิด-19

รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อแบบไร้แอลกอฮอล์ สู้โควิด-19

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อแบบไร้แอลกอฮอล์ชนิดเข้มข้น จากบริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำส่งสถานพยาบาลต่าง ๆ

สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19

สภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19

เลขาธิการฯ รับมอบเงิน จากผู้แทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโครงการสภากาชาดไทยร่วมใจป้องกันภัย COVID-19 เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ 76 จังหวัด

อุปกรณ์ทางการพทย์

อุปกรณ์ทางการพทย์

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบเงินจาก ประธานสมาคมธนาคารไทย และคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการพทย์ ให้แก่ สถานพยาบาลทั่วประเทศ*

หน้ากาก Face Shield มอบให้เจ้าหน้าที่ รพ.จุฬาฯ

หน้ากาก Face Shield มอบให้เจ้าหน้าที่ รพ.จุฬาฯ

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ รับมอบหน้ากาก Face Shield จากบริษัท นวมินทร์ฮอนด้า ออโตโมบิล จํากัด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์

ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) เพื่อนำไปมอบให้แก่เครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติเพื่อนพึ่ง (ภา)

Go Top