ข่าวประชาสัมพันธ์ April 10, 2020

มอบเงินและแอลกอฮอล์ล้างมือ

มอบเงินและแอลกอฮอล์ล้างมือ

บมจ. ไทยออพติดอล กรุ๊ป มอบเงินและแอลกอฮอล์ล้างมือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ทำอาหารกลางวันมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ทำอาหารกลางวันมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จัดกิจกรรม WP x Wonder Food ทำอาหารกลางวันมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ และอื่น ๆ

มอบเงินสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

มอบเงินสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บจก. นีโอ คอร์ปอเรท มอบเงินสนับสนุนเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

The doctor will screen you now

The doctor will screen you now

The doctor will screen you now

ส่งมอบอาหารกล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ส่งมอบอาหารกล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ดราม่าควีน’ ร่วมกับ ร้านอาหารดัง ส่งมอบอาหารกล่อง ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ปล่อยคาราวานรถส่งมอบอาหารกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ปล่อยคาราวานรถส่งมอบอาหารกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ร่วมกับ พันธมิตรภาคเอกชน ปล่อยคาราวานรถส่งมอบอาหารกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ และอื่น ๆ

รพ.จุฬาฯ พัฒนาระบบคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19

รพ.จุฬาฯ พัฒนาระบบคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19

กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ รพ.จุฬาฯ พัฒนาระบบคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19

กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ ผลิตหุ่นยนต์ลดความเสี่ยง มอบให้ รพ.จุฬาฯ

กองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ ผลิตหุ่นยนต์ลดความเสี่ยง มอบให้ รพ.จุฬาฯ

บจก. แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมสมทบทุนกองทุนนวัตกรรมวิศวฯ จุฬาฯ ผลิตหุ่นยนต์ลดความเสี่ยง มอบให้ รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง จำหน่าย ถุงผ้า “Save เรา Save หมอ”

บทความเรื่อง จำหน่าย ถุงผ้า “Save เรา Save หมอ”

บทความเรื่อง จำหน่าย ถุงผ้า “Save เรา Save หมอ”

Covid-19

Covid-19

บทความเรื่อง “มัน (ไวรัส (Virus) โคโรนา, Covid-19) จะต้องผ่านเลยไปไม่ช้าก็เร็ว?”

Go Top