ข่าวประชาสัมพันธ์ April 9, 2020

HUMOURISING ANGST DURING THE PANDEMIC

HUMOURISING ANGST DURING THE PANDEMIC

HUMOURISING ANGST DURING THE PANDEMIC

FIBO unveils robots outbreak

FIBO unveils robots outbreak

FIBO unveils robots outbreak

CCSA defends tests

CCSA defends tests

CCSA defends tests

นวัตกรรมแพทย์จุฬาฯ

นวัตกรรมแพทย์จุฬาฯ

นวัตกรรมแพทย์จุฬาฯ ลดเสี่ยง! โควิด “ตู้ความดันลบเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย”

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์  รพ.จุฬาฯ

ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค ในนาม “พรดี ลี้อิสสระนุกูล” เพื่อธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อ ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ รพ.จุฬาฯ

มอบเช็คเงินสด ให้รพ.จุฬาฯ

มอบเช็คเงินสด ให้รพ.จุฬาฯ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มอบเช็คเงินสด ให้รพ.จุฬาฯ

มอบเงินสนับสนุน รพ.จุฬาฯ

มอบเงินสนับสนุน รพ.จุฬาฯ

เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร มอบเงินสนับสนุน รพ.จุฬาฯ

ผู้ป่วยโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

ผู้ป่วยโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงินและน้ำดื่ม จากบมจ.เอ็ม บี เค เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 รพ.จุฬาฯ

ประมูลเสื้อผ้าสู้โควิด-19 รายได้มอบให้สภากาชาดไทย

ประมูลเสื้อผ้าสู้โควิด-19 รายได้มอบให้สภากาชาดไทย

“เล่ห์บรรพกาล”ประมูลเสื้อผ้าสู้โควิด-19 รายได้มอบให้สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย สู้ภัย COVID

สภากาชาดไทย สู้ภัย COVID

บริษัท สยาม พิวรรธน์ จำกัด ส่งมอบความรัก และความห่วงใยให้กับคนไทยผ่านบทเพลง “รักแท้ไม่แพ้ระยะห่าง Love Has No Distance” พร้อมเชิญชวนบริจาคเงินเข้าโครงการ “สภากาชาดไทย สู้ภัย COVID”

Go Top