ข่าวประชาสัมพันธ์ April 6, 2563

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ เปิดรับสมัครงาน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ เปิดรับสมัครงาน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา

Blood donations cannot stop’despite Covid-19

Blood donations cannot stop’despite Covid-19

Blood donations cannot stop’despite Covid-19 because of high demand

กระทรวงกลาโหม สนับสนุนกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต

กระทรวงกลาโหม สนับสนุนกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต

กระทรวงกลาโหม สนับสนุนกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตของสภากาชาดไทย

เชิญร่วมบริจาคโลหิต

เชิญร่วมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญร่วมบริจาคโลหิต ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา

ร่วมบริจาคพลาสมาให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

ร่วมบริจาคพลาสมาให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

นพดล ศรีทวีกาศ กล่าวถึง คนวงการมวย ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมใจร่วมบริจาคพลาสมาให้แก่ศูนย์บริการโลหิตฯ

บทความเรื่อง “วิธีบริจาคโลหิตในสถานการณ์ Covid-19”

บทความเรื่อง “วิธีบริจาคโลหิตในสถานการณ์ Covid-19”

บทความเรื่อง “วิธีบริจาคโลหิตในสถานการณ์ Covid-19”

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบแอลกอฮอล์

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบแอลกอฮอล์

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบแอลกอฮอล์ จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตฯ

เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเลือด

เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเลือด

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเลือด ที่ต้องรับเลือดเป็นประจำ

จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2563 เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ

จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2563 เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) จัดโครงการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ปี 2563 เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่าง ๆ

จัดรถเคลื่อนที่เพื่อรับบริจาคโลหิต

จัดรถเคลื่อนที่เพื่อรับบริจาคโลหิต

ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดรถเคลื่อนที่เพื่อรับบริจาคโลหิต ใน 16 คอนโดลุมพินี และโครงการ LPP

Go Top