ข่าวประชาสัมพันธ์ March 26, 2563

โครงการแต้มต่อชีวิต ให้ รพ.จุฬาฯ

โครงการแต้มต่อชีวิต ให้ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน จากตัวแทนกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในโครงการแต้มต่อชีวิต ให้ รพ.จุฬาฯ

มอบชุดป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบชุดป้องกันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบชุดป้องกันและแว่นนิรภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

เจ้าหน้าที่ รพ.จฬาฯ

เจ้าหน้าที่ รพ.จฬาฯ

บริษัท บุญรอดบริเวอรี่ จำกัด นำอาหารแช่แข็ง และน้ำดื่มสิงห์ มอบให้เจ้าหน้าที่ รพ.จฬาฯ

บริจาคเงินดูแลรักษาผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ

บริจาคเงินดูแลรักษาผู้ป่วย รพ.จุฬาฯ

ศรีสวัสดิ์ คอร์เปเรชั่น บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยรพ.จุฬาฯ

มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาค จาก บริษัท อ้วยอันโอสถ เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สวนงู สถานเสาวภา ปิดชั่วคราวป้องกันโรคโควิด-19 *

สวนงู สถานเสาวภา ปิดชั่วคราวป้องกันโรคโควิด-19 *

สวนงู สถานเสาวภา ปิดชั่วคราวป้องกันโรคโควิด-19

โครงการแต้มต่อชีวิต ให้ รพ.จุฬาฯ

โครงการแต้มต่อชีวิต ให้ รพ.จุฬาฯ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงิน จากตัวแทนกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในโครงการแต้มต่อชีวิต ให้ รพ.จุฬาฯ

เอไอเอส มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ รพ.จุฬาฯ

เอไอเอส มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ รพ.จุฬาฯ

เอไอเอส มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Go Top