ข่าวประชาสัมพันธ์ March 24, 2563

คณะเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ตรวจเยี่ยมบ้าน

คณะเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ตรวจเยี่ยมบ้าน

คณะเหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ตรวจเยี่ยมบ้าน เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปี 2562

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมวางศิลาฤกษ์แท่นพระประธานหลวงพ่อรวมใจ

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมวางศิลาฤกษ์แท่นพระประธานหลวงพ่อรวมใจ

นายกกิ่งกาชาด อ.พิชัย ร่วมวางศิลาฤกษ์แท่นพระประธานหลวงพ่อรวมใจและแท่นประดิษฐานรูปหล่อพระยาพิชัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ให้ความรู้การฝึกตัดเย็บหน้ากากอนามัย

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ให้ความรู้การฝึกตัดเย็บหน้ากากอนามัย

และมอบแอลกอฮอล์ป้องกันโรค COVID-19

Go Top