ข่าวประชาสัมพันธ์ March 16, 2563

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ครั้งที่ 2/2563

สภากาชาดไทย ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต จากสถานการณ์โควิด-19

สภากาชาดไทย ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต จากสถานการณ์โควิด-19

สภากาชาดไทย ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19

“ให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตชาว KU”

“ให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตชาว KU”

บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม “ให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตชาว KU”

ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต “สุขใจผู้ให้ สุขกายผู้รับ”

ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต “สุขใจผู้ให้ สุขกายผู้รับ”

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต “สุขใจผู้ให้ สุขกายผู้รับ” เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วย

“BLOOD HERO vs เกมเมอร์เกมแม่ เติมเลือด เติม Heal ให้ครบล้านซีซี”

“BLOOD HERO vs เกมเมอร์เกมแม่ เติมเลือด เติม Heal ให้ครบล้านซีซี”

เตือนใจ เตชะรัตนประเสริฐ ร่วมมอบโลหิตในโครงการ “BLOOD HERO vs เกมเมอร์เกมแม่ เติมเลือด เติม Heal ให้ครบล้านซีซี” ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

บทความเรื่อง “กล่องขนส่งโลหิตอัจฉริยะ จุฬาฯ ติดชิพส่องอุณหภูมิ”

บทความเรื่อง “กล่องขนส่งโลหิตอัจฉริยะ จุฬาฯ ติดชิพส่องอุณหภูมิ”

บทความเรื่อง “กล่องขนส่งโลหิตอัจฉริยะ จุฬาฯ ติดชิพส่องอุณหภูมิ”

มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด ให้แก่รพ.จุฬาฯ

มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด ให้แก่รพ.จุฬาฯ

บริษัท แบรนด์ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด ให้แก่รพ.จุฬาฯ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์

CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19

CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์อาหาร CP ให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19”

บทความเรื่อง “บทเรียนอหิวาต์หมู รับมือเชื้ออุบัติใหม่”

บทความเรื่อง “บทเรียนอหิวาต์หมู รับมือเชื้ออุบัติใหม่”

บทความเรื่อง “บทเรียนอหิวาต์หมู รับมือเชื้ออุบัติใหม่”

ส่งน้ำใจดับไฟป่าในออสเตรเลีย” ให้แก่สภากาชาดไทย

ส่งน้ำใจดับไฟป่าในออสเตรเลีย” ให้แก่สภากาชาดไทย

บริษัท เอไอจี ประเทศไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการ “ส่งน้ำใจดับไฟป่าในออสเตรเลีย” ให้แก่สภากาชาดไทย

Go Top