ข่าวประชาสัมพันธ์ March 13, 2563

เกมเมอร์ เกมแม่ เติมเลือด เติม Heal ให้ครบล้านซีซี

เกมเมอร์ เกมแม่ เติมเลือด เติม Heal ให้ครบล้านซีซี

โครงการ “Blood Hero vs เกมเมอร์ เกมแม่ เติมเลือด เติม Heal ให้ครบล้านซีซี” ขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการฯ

ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

รพ.ธนบุรี ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ รพ.ธนบุรี

เลือดสำรองวิกฤติ โควิดฉุดลดลง 4 เท่า

เลือดสำรองวิกฤติ โควิดฉุดลดลง 4 เท่า

เลือดสำรองวิกฤติ โควิดฉุดลดลง 4 เท่า

งานโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 18

งานโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 18

อ.พญ.ลลิตา นรเศรษฐ์ธาดา เปิดงานโลหิตวิทยาพบประชาชน ครั้งที่ 18 ณ รพ.จุฬาฯ

พัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิกล่องขนส่งโลหิต

พัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิกล่องขนส่งโลหิต

บทความเรื่อง พัฒนาเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิกล่องขนส่งโลหิต

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

นายกเหล่ากาชาด จ.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

นายกเหล่ากาชาด จ.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

นายกเหล่ากาชาด จ.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดโรคโควิด-19 ณ โรงแรมมุกดาหาร

บทความเรื่อง  เสียง “คนรุ่นใหม่”

บทความเรื่อง เสียง “คนรุ่นใหม่”

บทความเรื่อง เสียง “คนรุ่นใหม่”

Go Top