ข่าวประชาสัมพันธ์ March 31, 2563

ร่วมใจต้านภัยโควิด-19

ร่วมใจต้านภัยโควิด-19

ร่วมใจต้านภัยโควิด-19

ชวน หลีกภัย “ เดินสายมอบเงินบริจาคให้กับ รพ.จุฬาฯ

ชวน หลีกภัย “ เดินสายมอบเงินบริจาคให้กับ รพ.จุฬาฯ

ร่วมสมทบทุนกำราบเชื้อร้าย “ชวน หลีกภัย “ เดินสายมอบเงินบริจาคให้กับ รพ.จุฬาฯ

บริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองแลคตาซอย ให้กับ รพ.จุฬาฯ

บริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองแลคตาซอย ให้กับ รพ.จุฬาฯ

บริษัท แลคตาซอย จำกัด มอบผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองแลคตาซอย ให้กับ รพ.จุฬาฯ

อนาถ..ชุดแพทย์กันโควิด-19 มีไม่พอ!! ต้องทำเองสวมแฟชั่นเลียนแบบ “ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้ว!!”

อนาถ..ชุดแพทย์กันโควิด-19 มีไม่พอ!! ต้องทำเองสวมแฟชั่นเลียนแบบ “ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้ว!!”

อนาถ..ชุดแพทย์กันโควิด-19 มีไม่พอ!! ต้องทำเองสวมแฟชั่นเลียนแบบ “ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แล้ว!!”

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บ้านดุสิตธานี ร้านอาหารและคาเฟ่ จัดทำอาหารกล่อง เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์

บ้านดุสิตธานี ร้านอาหารและคาเฟ่ จัดทำอาหารกล่อง เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์

บ้านดุสิตธานี ร้านอาหารและคาเฟ่ จัดทำอาหารกล่อง เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์

“แรพพิด เทสต์” ไม่สำคัญเท่า“หยุดกิจกรรม-อยู่บ้าน”สกัด“โควิด-19”

“แรพพิด เทสต์” ไม่สำคัญเท่า“หยุดกิจกรรม-อยู่บ้าน”สกัด“โควิด-19”

“แรพพิด เทสต์” ไม่สำคัญเท่า“หยุดกิจกรรม-อยู่บ้าน”สกัด“โควิด-19”

“GC Group”ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์มอบเสื้อกาวส์สู้ภัยโควิด-19

“GC Group”ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์มอบเสื้อกาวส์สู้ภัยโควิด-19

“GC Group”ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์มอบเสื้อกาวส์สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบ แว่นตานิรภัย จาก บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบ แว่นตานิรภัย จาก บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบ แว่นตานิรภัย จาก บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เพื่อส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ปฏิบัติงานตรวจคัดกรองโควิด-19

รับมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ COVID Cobas

รับมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ COVID Cobas

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ COVID Cobas เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19

Go Top