ข่าวประชาสัมพันธ์ February 27, 2020

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมเปิดโครงการ Let Them See Love 2020 ปีที่ 14

ยุติเชื้อ “เฮชไอวี” อีก 10 ปี มียาต้านไม่พบไม่แพร่เชื้อ*

ยุติเชื้อ “เฮชไอวี” อีก 10 ปี มียาต้านไม่พบไม่แพร่เชื้อ*

ยุติเชื้อ “เฮชไอวี” อีก 10 ปี มียาต้านไม่พบไม่แพร่เชื้อ*

ศูนย์บริการโลหิตฯ ประกาศมาตรการ โควิด-19

ศูนย์บริการโลหิตฯ ประกาศมาตรการ โควิด-19

ศูนย์บริการโลหิตฯ ประกาศมาตรการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัส โควิด-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 2 เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตสามารถคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต

ให้เลือด = ต่อชีวิต

ให้เลือด = ต่อชีวิต

โรงพยาบาลธนบุรี 2 ร่วมกับสภากาชาดไทย เชิญร่วมบริจาคโลหิตในงาน “ให้เลือด = ต่อชีวิต” ครั้งที่ 1/63 เพื่อลดวิกฤตสภาวะขาดแคลนโลหิต

เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเลือด

เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเลือด

กิจกรรม “Blood Hero vs เกมเมอร์เกมแม่ เติมเลือด เติม Heal ให้ครบล้านซีซี” เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเลือด ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.- 8 มี.ค. 2563

บทความเรื่อง “การสวมหน้ากากอนามัย”

บทความเรื่อง “การสวมหน้ากากอนามัย”

บทความเรื่อง “การสวมหน้ากากอนามัย” ทคท

วิธีการสอนลูกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

วิธีการสอนลูกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

วิธีการสอนลูกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

รพ.จุฬาฯ ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่น

รพ.จุฬาฯ ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนโครงการ Sensor for All ปี 2 ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มระยะแรกจำนวน 30 จุด เช่น รพ.จุฬาฯ

โปรดเกล้าฯ งบประมาณ ให้สภากาชาดไทย

โปรดเกล้าฯ งบประมาณ ให้สภากาชาดไทย

โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท โดยสภากาชาดไทยได้รับงบประมาณฯ 10,619 ล้านบาท

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลงนามความร่วมมือ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลงนามความร่วมมือ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ลงนามความร่วมมือ “โครงการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศ ปริมาณน้ำฝน และระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ” ป้องกันการเกิดอุทกภัยอย่างยั่งยืน

Go Top