ข่าวประชาสัมพันธ์ February 22, 2020

โครงการ“หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.”

โครงการ“หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.”

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมเปิดโครงการ“หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดฉะเชิงเทรา” และโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่”

คอลัมน์ “ทันโลกทันเหตุการณ์กับแพทยสภา”

คอลัมน์ “ทันโลกทันเหตุการณ์กับแพทยสภา”

คอลัมน์ “ทันโลกทันเหตุการณ์กับแพทยสภา”

Go Top