ข่าวประชาสัมพันธ์ February 17, 2020

นำจิตอาสาเก็บขยะ พายเรือเพื่อแม่กลอง ครั้งที่ 1

นำจิตอาสาเก็บขยะ พายเรือเพื่อแม่กลอง ครั้งที่ 1

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม นำจิตอาสาเก็บขยะ พายเรือเพื่อแม่กลอง ครั้งที่ 1

โครงการ“จังหวัดเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้”

โครงการ“จังหวัดเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้”

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมให้บริการประชาชน ในโครงการ “จังหวัดเคลื่อนที่และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้”

โครงการ “สร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติฯ”

โครงการ “สร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติฯ”

นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง ร่วมมอบบ้านกาชาด ในโครงการ “สร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

งานของดีอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563

งานของดีอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563

เหล่ากาชาด จ.อ่างทอง ร่วมเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ในงานของดีอ่างทองและงานกาชาด ประจำปี 2563

แถลงข่าวการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

แถลงข่าวการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

ผวจ.หนองคาย แถลงข่าวการจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาดจังหวัดหนองคาย

คอลัมน์ “ทันโลกทันเหตุการณ์กับแพทยสภา”

คอลัมน์ “ทันโลกทันเหตุการณ์กับแพทยสภา”

คอลัมน์ “ทันโลกทันเหตุการณ์กับแพทยสภา”

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “ติดเซ็นเซอร์วัด PM 2.5 ทั่วกรุง-ปริมณฑล”

นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมผู้บาดเจ็บ

นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมผู้บาดเจ็บ

นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดนครราชสีมา

งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดสุโขทัย

งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดสุโขทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย แถลงจัดงานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาดสุโขทัย ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21 ก.พ.-1 มี.ค. 63

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “การตรวจสุขภาพประจำปี 2563”

Go Top