ข่าวประชาสัมพันธ์ February 7, 2020

บทความเรื่อง “ยุติเอดส์ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ค้นหา รักษา  ปัองกันแพร่ระบาด”

บทความเรื่อง “ยุติเอดส์ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ค้นหา รักษา ปัองกันแพร่ระบาด”

บทความเรื่อง “ยุติเอดส์ ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ค้นหา รักษา ปัองกันแพร่ระบาด”

บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

“PEP Give Blood Save Life 1 คนให้ มอบคุณค่า 3 ชีวิต ปี 2″

“PEP Give Blood Save Life 1 คนให้ มอบคุณค่า 3 ชีวิต ปี 2″

บริษัท พี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด จัดโครงการ “PEP Give Blood Save Life 1 คนให้ มอบคุณค่า 3 ชีวิต ปี 2”

เครื่องฉายรังสี รพ.จุฬาฯ

เครื่องฉายรังสี รพ.จุฬาฯ

บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ เปิดเผยแผนการดำเนินงานในปี 2563 เดินหน้าส่งมอบเครื่องฉายรังสีให้กับ รพ.จุฬาฯ

หน้ากากอนามัย รพ.จุฬาฯ

หน้ากากอนามัย รพ.จุฬาฯ

กลุ่มธุรกิจผู้นำสินเชื่อรถจักรยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา มอบหน้ากากอนามัยแก่กองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย รพ.จุฬาฯ

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศจีน

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศจีน

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศจีน

การให้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

การให้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการให้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา ของรัฐบาลไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

ไวรัสโคโรนา

ไวรัสโคโรนา

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

งานกาชาด จ.สระแก้ว

งานกาชาด จ.สระแก้ว

ผวจ.สระแก้ว แถลงข่าวการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด จ.สระแก้ว

กลุ่มผู้ใช้รถ “ลัมโบร์กินี” ร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้แก่เหล่ากาชาด จ.จันทบุรี

กลุ่มผู้ใช้รถ “ลัมโบร์กินี” ร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้แก่เหล่ากาชาด จ.จันทบุรี

กลุ่มผู้ใช้รถซูเปอร์สปอร์ตคาร์ “ลัมโบร์กินี” ร่วมกับเรนาสโซ มอเตอร์จัดโครงการร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้แก่เหล่ากาชาด จ.จันทบุรี

Go Top