ข่าวประชาสัมพันธ์ February 5, 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี  ออกรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.สงห์บุรี

สนง.บรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งพ้นภัย”

สนง.บรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งพ้นภัย”

สนง.บรรเทาทุกข์ฯ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ “วิ่งพ้นภัย” เพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในโอกาสต่างๆ

Go Top