ข่าวประชาสัมพันธ์ January 29, 2563

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “ไม่มียารักษา รักษาตามอาการ”

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “ฉายแสงกำลังต่ำรักษาอัลไซเมอร์”

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “สร้างเกราะคุ้มภัยไวรัสร้าย อู่ฮั่น”

คอลัมน์“สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี ค้นพบโคโรนา 2019”

คอลัมน์“สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี ค้นพบโคโรนา 2019”

คอลัมน์ “สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี ค้นพบโคโรนา 2019”

บทความเรื่อง “มรดกที่ไม่อยากได้”

บทความเรื่อง “มรดกที่ไม่อยากได้”

บทความเรื่อง “มรดกที่ไม่อยากได้”

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “ป้องกันโรคพันธุ์ใหม่”

ลงพื้นที่ออกสำรวจผู้ยากไร้

ลงพื้นที่ออกสำรวจผู้ยากไร้

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ออกสำรวจผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง

กิจกรรมเก็บขยะในทะเลสาบสงขลา

กิจกรรมเก็บขยะในทะเลสาบสงขลา

เหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมเก็บขยะในทะเลสาบสงขลา เพื่อปรับทัศนียภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ “Air Force Share For Life กองทัพอากาศร่วมแบ่งปันชีวิต”

โครงการ “Air Force Share For Life กองทัพอากาศร่วมแบ่งปันชีวิต”

นพ.วิศิษฐ์ ฐิตวัฒน์ ร่วมเปิดโครงการ “Air Force Share For Lifeกองทัพอากาศร่วมแบ่งปันชีวิต”

Go Top