ข่าวประชาสัมพันธ์ January 24, 2563

Praying isn’t enough CLAY FOR AUSTRALIA

Praying isn’t enough CLAY FOR AUSTRALIA

Praying isn’t enough CLAY FOR AUSTRALIA

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการ “Air Force Share For Life”

บทความเรื่อง  “สสส.ชวนแก้พฤติกรรมการนอนก่อโรคแนะวิธีหลับดี”

บทความเรื่อง “สสส.ชวนแก้พฤติกรรมการนอนก่อโรคแนะวิธีหลับดี”

บทความเรื่อง “สสส.ชวนแก้พฤติกรรมการนอนก่อโรคแนะวิธีหลับดี”

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมเดินแฟชั่นโชว์การกุศลในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมเดินแฟชั่นโชว์การกุศลในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมเดินแฟชั่นโชว์การกุศลในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

มอบเครื่องฉายรังสีให้กับ รพ.จุฬาฯ

มอบเครื่องฉายรังสีให้กับ รพ.จุฬาฯ

บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ เปิดเผยแผนการดำเนินงานในปี 2563 เดินหน้าส่งมอบเครื่องฉายรังสีให้กับ รพ.จุฬาฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.พิจิตร เปิดงานนมัสการหลวงพ่อเพชร

นายกเหล่ากาชาด จ.พิจิตร เปิดงานนมัสการหลวงพ่อเพชร

นายกเหล่ากาชาด จ.พิจิตร เปิดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรประจำปี 2563

บทความเรื่อง “เทียบเคียงซาร์ส – โคโรนา 2019

บทความเรื่อง “เทียบเคียงซาร์ส – โคโรนา 2019

บทความเรื่อง “เทียบเคียงซาร์ส – โคโรนา 2019 ไวรัสร่วมตระกูลที่อาจ (ไม่) ต่าง”

โครงการ Once a Year หนึ่งปีมีครั้งเดียว มอบเงินให้แก่เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร

โครงการ Once a Year หนึ่งปีมีครั้งเดียว มอบเงินให้แก่เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร

โรงแรมเซ็นทรัล เพลส มหาชัย สมุทรสาคร จัดโครงการ Once a Year หนึ่งปีมีครั้งเดียว มอบเงินให้แก่เหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร

Go Top