ข่าวประชาสัมพันธ์ January 20, 2563

Save Australia concert Sunday in Bangkok

Save Australia concert Sunday in Bangkok

Save Australia concert Sunday in Bangkok

พิธีถวายราชสักการะ“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2563

พิธีถวายราชสักการะ“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2563

ร่วมรับบริจาคโลหิต

ร่วมรับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมรับบริจาคโลหิต

พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามมหาราช

พิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามมหาราช

เหล่ากาชาด จ.ร้อยเอ็ด ร่วมในพิธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามมหาราช ประจำปี 2563

ศูนย์บริการโลหิตฯ ขยายเวลาทำการรองรับผู้บริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ ขยายเวลาทำการรองรับผู้บริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ ขยายเวลาทำการรองรับผู้บริจาคโลหิต

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “ผ่าตัดปลูกถ่ายไต ชีวิตใหม่ของผู้ป่วยไตวาย”

ออกหน่วยให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่

ออกหน่วยให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่

นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา ออกหน่วยให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชน

กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งเมืองอุดรธานี

กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งเมืองอุดรธานี

นายกเหล่ากาชาด จ.อุดรธานี ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ การก่อตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 127

งานเสวนา “Why We Sleep : นอนเปลี่ยนชีวิต”

งานเสวนา “Why We Sleep : นอนเปลี่ยนชีวิต”

รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม ศูนย์นิทราเวช รพ.จุฬาฯ ร่วมงานเสวนา “Why We Sleep : นอนเปลี่ยนชีวิต”  

ร่วมฟ้อนรำถวายพระพร

ร่วมฟ้อนรำถวายพระพร

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมฟ้อนรำถวายพระพร เนื่องในโอกาสยูเนสโก ขึ้นทะเบียนประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลก

Go Top