ข่าวประชาสัมพันธ์ January 16, 2563

พบแพทย์จุฬาฯ ตอน มะเร็งกล่องเสียง

พบแพทย์จุฬาฯ ตอน มะเร็งกล่องเสียง

พบแพทย์จุฬาฯ ตอน มะเร็งกล่องเสียง

วาโก้รวมพลังจิตอาสา “หมวกสวย ใจสวย”

วาโก้รวมพลังจิตอาสา “หมวกสวย ใจสวย”

วาโก้รวมพลังจิตอาสา “หมวกสวย ใจสวย” มอบกำลังใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้

Run For Australiaสมทบทุนเพื่อแก้ไขวิกฤตไฟป่าออสเตรเลียผ่านสภากาชาดออสเตรเลีย

Run For Australiaสมทบทุนเพื่อแก้ไขวิกฤตไฟป่าออสเตรเลียผ่านสภากาชาดออสเตรเลีย

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต ร่วมกับ ภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม Run To Help, Run For Australia รายได้สมทบทุนเพื่อแก้ไขวิกฤตไฟป่าออสเตรเลียผ่านสภากาชาดออสเตรเลีย

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ

นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน รับบริจาค เงิน สิ่งของ จากส่วนราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อให้ประชาชนป้องกันหมอกควันและฝุ่นละออง

Go Top