ข่าวประชาสัมพันธ์ January 15, 2563

บริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

บริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

นายกฤษณะ อินทร์คง ประสบอุบัติเหตุสมองตายแต่หัวใจยังปกติ ญาติหารือบริจาคอวัยวะให้สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

เชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และลดวิกฤตสภาวะขาดแคลนโลหิต 15

มรสุมฝุ่นจิ๋วพิษ PM2.5 ภัยรอบทิศชีวิตคนไทย

มรสุมฝุ่นจิ๋วพิษ PM2.5 ภัยรอบทิศชีวิตคนไทย

มรสุมฝุ่นจิ๋วพิษ PM2.5 ภัยรอบทิศชีวิตคนไทย

วิ่งเพื่อการกุศลสมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย

วิ่งเพื่อการกุศลสมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ จัดงาน “IFB RUN 2020” วิ่งเพื่อการกุศลสมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย

วิ่งระดมทุนช่วยเหลือภัยพิบัติไฟป่าออสเตรเลียมอบให้แก่สภากาชาดไทย

วิ่งระดมทุนช่วยเหลือภัยพิบัติไฟป่าออสเตรเลียมอบให้แก่สภากาชาดไทย

ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดกิจกรรมรวมพลังวิ่งระดมทุนช่วยเหลือภัยพิบัติไฟป่าออสเตรเลียมอบให้แก่สภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี รับมอบสิ่งของ สำหรับภารกิจและกิจกรรมเหล่ากาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี รับมอบสิ่งของ สำหรับภารกิจและกิจกรรมเหล่ากาชาด

นายกเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี รับมอบสิ่งของเครื่องใช้จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สำหรับภารกิจและกิจกรรมเหล่ากาชาด จ.ลพบุรี ประจำปี 2563

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95

พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี รับมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อให้ประชาชนป้องกันหมอกควันและฝุ่นละออง 15

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายเตช บุนนาค เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

Go Top