ข่าวประชาสัมพันธ์ January 10, 2563

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

เพลงประกอบภาพยนต์ออนไลน์ชุด “Mind Hero” รณรงค์บริจาคอวัยวะ

เพลงประกอบภาพยนต์ออนไลน์ชุด “Mind Hero” รณรงค์บริจาคอวัยวะ

สายการบินไทยสมายล์ เปิดให้ดาวน์โหลดเพลงประกอบภาพยนต์ออนไลน์ชุด “Mind Hero” รณรงค์บริจาคอวัยวะ

บทความเรื่อง จิตอาสาเรียนรู้การแต่งหน้าพัฒนาภาพลักษณ์  เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

บทความเรื่อง จิตอาสาเรียนรู้การแต่งหน้าพัฒนาภาพลักษณ์ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

บทความเรื่อง จิตอาสาเรียนรู้การแต่งหน้าพัฒนาภาพลักษณ์ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

งานสูงวัยใส่ใจ “ไม่ล้มไม่พรุน”

งานสูงวัยใส่ใจ “ไม่ล้มไม่พรุน”

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ รพ.จุฬาฯ ร่วมเป็นประธานเปิดงานสูงวัยใส่ใจ “ไม่ล้มไม่พรุน”

ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบเครื่องมือแพทย์ที่รองรับเทคโลโลยี 5G ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบเครื่องมือแพทย์ที่รองรับเทคโลโลยี 5G ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มอบเครื่องมือแพทย์ที่รองรับเทคโลโลยี 5G ในโครงการ Home Health Care ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง ผลภาวะโลหิตจางต่อตั้งครรภ์

บทความเรื่อง ผลภาวะโลหิตจางต่อตั้งครรภ์

บทความเรื่อง ผลภาวะโลหิตจางต่อตั้งครรภ์

สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุไฟป่าในออสเตรเลีย

สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุไฟป่าในออสเตรเลีย

สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือเหตุไฟป่าในออสเตรเลีย

“ไอเอฟบี รัน 2020 วิ่งเพื่อการกุศล” มอบเงินให้สภากาชาดไทย

“ไอเอฟบี รัน 2020 วิ่งเพื่อการกุศล” มอบเงินให้สภากาชาดไทย

รอง ผอ.สนง.จัดหารายได้ เป็นผู้แทนรับมอบเงิน จากกิจกรรม “ไอเอฟบี รัน 2020 วิ่งเพื่อการกุศล” ครั้งที่ 2

ผวจ.มหาสารคาม รับมอบสิ่งของช่วยกาชาด

ผวจ.มหาสารคาม รับมอบสิ่งของช่วยกาชาด

ผวจ.มหาสารคาม รับมอบสิ่งของช่วยกาชาด จากนายกสโมสรไลออน์มหาสารคาม

ผวจ.อุตรดิตถ์ รับมอบรถจักรยานยนต์เพื่อสนับสนุนของรางวัลจับสลากกาชาด

ผวจ.อุตรดิตถ์ รับมอบรถจักรยานยนต์เพื่อสนับสนุนของรางวัลจับสลากกาชาด

ผวจ.อุตรดิตถ์ รับมอบรถจักรยานยนต์เพื่อสนับสนุนของรางวัลจับสลากกาชาด ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จ.อุตรดิตถ์

Go Top