ข่าวประชาสัมพันธ์ January 8, 2563

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

พนักงาน บริษัท ฟูจิตสึ บริจาคโลหิต

พนักงาน บริษัท ฟูจิตสึ บริจาคโลหิต

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “The 24th FTH Voluntary Blood Donation Day 2019”

สวรส.โชว์นาฬิกาวัดโรคพาร์กินสัน

สวรส.โชว์นาฬิกาวัดโรคพาร์กินสัน

สวรส.โชว์นาฬิกาวัดโรคพาร์กินสัน

รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ เปิดแคมเปญ “เมคอัพ ยัวร์ ไลฟ์”

รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ เปิดแคมเปญ “เมคอัพ ยัวร์ ไลฟ์”

รศ.นพ.กฤษณ์ จาฏามระ เปิดแคมเปญ “เมคอัพ ยัวร์ ไลฟ์” กิจกรรมเรียนรู้การแต่งหน้าและพัฒนาภาพลักษณ์ ปีที่ 2

วิ่งเพื่อการกุศล สมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย

วิ่งเพื่อการกุศล สมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย

คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงิน จากงาน ไอเอฟบีรัน 2020 วิ่งเพื่อการกุศล ครั้งที่ 2 สมทบทุนหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.สุไหงโก-ลก

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมเปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมเปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส

นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ร่วมเปิดโครงการสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

Go Top