ข่าวประชาสัมพันธ์ December 27, 2562

สภากาชาดไทย ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

สภากาชาดไทย ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

รพ.หัวเฉียวร่วมกับสภากาชาดไทย ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และลดวิกฤติสภาวะขาดแคลนโลหิต

แพทย์นิติเวชฯ รพ.จุฬาฯ

แพทย์นิติเวชฯ รพ.จุฬาฯ

เหตุผู้ถูกยิงเสียชีวิตภายในโรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ เขตบางนา แพทย์นิติเวชฯ รพ.จุฬาฯ ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ

มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

“The Royal Gift Festival” เทศกาลร้านค้าโครงการในพระราชดำริ ภายในงานมีของที่ระลึก Limited Edition จากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน

ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน

เจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์ กล่าวถึงปรากฎการณ์แพลงก์ตอนบูม เขาล้าน ปัญหาทะเลตราดกลายเป็นสีเขียว เตือนนักท่องเที่ยวงดเล่นน้ำ

จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์

จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์

เอสเคร่วมมือกับ สนง.บรรเทาทุกข์ ดำเนินโครงการ “จีเอสเค ธนาคารยาเพื่อบรรเทาทุกข์” ลดช่องว่างด้านสุขภาพของผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย

วันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ครบ 99 ปี

วันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ครบ 99 ปี

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา สนง.บรรเทาทุกข์ฯ ครบ 99 ปี*

Go Top