ข่าวประชาสัมพันธ์ December 20, 2019

พฤกษา จิตอาสาบริจาคโลหิต

พฤกษา จิตอาสาบริจาคโลหิต

บมจ.พฤกษา จัดโครงการ “พฤกษา จิตอาสาบริจาคโลหิต” เชิญชวนพนักงานและประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

บทความเรื่อง หมอต้นคิด ผลิตยาต้านมะเร็งในไทย

บทความเรื่อง หมอต้นคิด ผลิตยาต้านมะเร็งในไทย

บทความเรื่อง หมอต้นคิด ผลิตยาต้านมะเร็งในไทย

คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

คลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

อาสาสมัครจากบมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ร่วมลงพื้นที่ให้บริการแก่ผู้ป่วย ในโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

บทความเรื่อง “โรคซึมเศร้า” บั่นทอนจิตและสุขภาพ

บทความเรื่อง “โรคซึมเศร้า” บั่นทอนจิตและสุขภาพ

บทความเรื่อง “โรคซึมเศร้า” บั่นทอนจิตและสุขภาพ

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง“สารเคมีพิษ”  ในพืชผักผลไม้

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึง“สารเคมีพิษ” ในพืชผักผลไม้

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กล่าวถึงสถานการณ์ “สารเคมีพิษ” ในพืชผักผลไม้

ประมูลภาพวาด รายได้มอบให้สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ประมูลภาพวาด รายได้มอบให้สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เชิญร่วมประมูลภาพวาดอิมเพรสชั่นนิสม์ ในงาน “งู (Snake)” ที่เอส เอฟ เวิล์ด ซีนีม่า รายได้มอบให้สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ชวนนักช็อปบริจาคเงินให้สภากาชาดไทย

ชวนนักช็อปบริจาคเงินให้สภากาชาดไทย

ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม “ช้อปปี้ เบิร์ธเดย์ แชริตี้ : ช้อปปี้ชวนคุณทำดี” ชวนนักช็อปบริจาคเงินให้สภากาชาดไทยและมูลนิธิอื่น ๆ

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร

นายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร นำชุดชั้นในหญิงจากกิจกรรม “รวมพลแบ่งปันน้ำใจ ส่งต่อความห่วงใยสู่สังคม” มอบให้ผู้ต้องขังหญิง

นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี

นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี

นายกเหล่ากาชาด จ.อุทัยธานี พาเที่ยววัดท่าซุงและศูนย์ทอผ้าลาวครั่งในรายการคุณนายจ่ายตลาด ทางอัมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34

Go Top