ข่าวประชาสัมพันธ์ December 16, 2019

บทความเรื่อง “สละอวัยวะกุศลขั้นสูง เสริมบุญชีวิตใหม่ดีงาม”

บทความเรื่อง “สละอวัยวะกุศลขั้นสูง เสริมบุญชีวิตใหม่ดีงาม”

บทความเรื่อง “สละอวัยวะกุศลขั้นสูง เสริมบุญชีวิตใหม่ดีงาม”

การจัดบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน

การจัดบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดบริการด้านเอชไอวีแก่กลุ่มประชากรหลักในคลินิกเอกชน เขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล *

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ในโครงการ “ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ”

Woman seeks to thank life-saver

Woman seeks to thank life-saver

Woman seeks to thank life-saver

ความรู้ด้านมะเร็งปอด

ความรู้ด้านมะเร็งปอด

นพ.วิโรจน์ ศรีอุฬารพงศ์ ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านมะเร็งปอด ในโครงการ “Lung For (R) est”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มอบรถบรรทุก 6 ล้อและตู้คอนเทนเนอร์ ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

งานกาชาด ประจำปี 2563

งานกาชาด ประจำปี 2563

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด มอบรถจักรยานยนต์ให้แก่กระทรวงการต่างประเทศ ในงานกาชาด ประจำปี 2563 ณ สวนลุมพินี

วันรวมน้ำใจให้กาชาดบุรีรัมย์

วันรวมน้ำใจให้กาชาดบุรีรัมย์

นายกเหล่ากาชาด จ.บุรีรัมย์ ร่วมจัดงาน“วันรวมน้ำใจให้กาชาดบุรีรัมย์” ในงานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 3-13 ม.ค. 63

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกโลก

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบสิ่งของให้แก่นักเรียนที่ถูกไฟไหม้บ้าน

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบสิ่งของให้แก่นักเรียนที่ถูกไฟไหม้บ้าน

นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบสิ่งของให้แก่นักเรียนที่ถูกไฟไหม้บ้าน

Go Top