ข่าวประชาสัมพันธ์ December 13, 2562

การใช้ PrEP ในผู้มีความเสี่ยง

การใช้ PrEP ในผู้มีความเสี่ยง

ศ.กิตติคุณ.นพ.ประพันธ์ กล่าวถึงกรณีการใช้ PrEP ในผู้มีความเสี่ยง

LIVE FREE

LIVE FREE

LIVE FREE

บทความ ขาดเเคลนอวัยวะปลูกถ่าย

บทความ ขาดเเคลนอวัยวะปลูกถ่าย

บทความเรื่อง ขาดแคลนอวัยวะปลูกถ่าย หมอละเลย ญาติไม่ยอมรับ *

ผลของ ภาวะโลหิตจาง” ต่อการตั้งครรภ์

ผลของ ภาวะโลหิตจาง” ต่อการตั้งครรภ์

บทความเรื่อง ผลของ “ภาวะโลหิตจาง” ต่อการตั้งครรภ์

โครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ 2562

โครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ 2562

รอง.ผวจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ 2562 ของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

คอนเสิร์ต ระดมทุนบำรุงศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

คอนเสิร์ต ระดมทุนบำรุงศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

กมลา สุโกศล จัดคอนเสิร์ต The Sukosol Family : The Music &The Show 2019 เพื่อระดมทุนบำรุงศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

การตกแต่งต้นคริสต์มาสการกุศล รายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

การตกแต่งต้นคริสต์มาสการกุศล รายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีเปิดกิจกรรมประกวดการตกแต่งต้นคริสต์มาสการกุศล รายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

MCM Christmas Charity นำรายได้มอบให้สภากาชาดไทย

MCM Christmas Charity นำรายได้มอบให้สภากาชาดไทย

บริษัท พีพีแกรม จำกัด จัดงาน MCM Christmas Charity นำรายได้มอบให้สภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.ตราด มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา รับมอบของ

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา รับมอบของ

รมว.วัฒนธรรม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาวัฒนธรรมอยุธยา

Go Top