ข่าวประชาสัมพันธ์ December 11, 2562

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

“เกรท-ไมค์” ห่วงใยสุขภาพ ชวนคนไทยรู้ทันมะเร็งปอด

“เกรท-ไมค์” ห่วงใยสุขภาพ ชวนคนไทยรู้ทันมะเร็งปอด

“เกรท-ไมค์” ห่วงใยสุขภาพ ชวนคนไทยรู้ทันมะเร็งปอด

ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทาน

ผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทาน

ผจว.นราธิวาส เป็นผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ อ.สุไหงโก-ลก

ผู้แทนพระองค์ ไปเปิดไฟประดับคริสต์มาสเพื่อการกุศล ครั้งที่ 12 นำรายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

ผู้แทนพระองค์ ไปเปิดไฟประดับคริสต์มาสเพื่อการกุศล ครั้งที่ 12 นำรายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดไฟประดับคริสต์มาสเพื่อการกุศล ครั้งที่ 12 นำรายได้สมทบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ณ รร.อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

เอกชนดัน “ถุงย่อยได้” ชงรัฐหนุนมาตรการภาษี

เอกชนดัน “ถุงย่อยได้” ชงรัฐหนุนมาตรการภาษี

เอกชนดัน “ถุงย่อยได้” ชงรัฐหนุนมาตรการภาษี

บทความ งานกาชาด

บทความ งานกาชาด

บทความเรื่อง จากงานฉลองรธน. ถึงงานกาชาด

งานกาชาดประจำปี 2562 จ.สุรินทร์

งานกาชาดประจำปี 2562 จ.สุรินทร์

ผวจ.สุรินทร์ เปิดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาดประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-11 ธ.ค.62

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสงคราม ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ในโครงการหนึ่งหยดมอบชีวิต ที่มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์ฯสมุทรสงคราม

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กชายยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.หัวหิน มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพให้แก่เด็กชายยากไร้โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายกกิ่งกาชาด อ.ศรีราชา เปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล

นายกกิ่งกาชาด อ.ศรีราชา เปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล

นายกกิ่งกาชาด อ.ศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล Thaioil Charity Run 2019 ที่อ่างเก็บน้ำบางพระ จ.ชลบุรี

Go Top