ข่าวประชาสัมพันธ์ December 9, 2562

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ เปิดตัวโครงการ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life” ปีที่ 3

บริจาคสมทบทุนเพื่อปลูกถ่ายดวงตา-อวัยวะ สภากาชาดไทย

บริจาคสมทบทุนเพื่อปลูกถ่ายดวงตา-อวัยวะ สภากาชาดไทย

โอกาสให้ชีวิตใหม่ บริจาคสมทบทุนเพื่อปลูกถ่ายดวงตา-อวัยวะ สภากาชาดไทย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

ภาพวาดส่งต่อความสุข รายได้ให้แก่ศูนย์ดวงตา

ภาพวาดส่งต่อความสุข รายได้ให้แก่ศูนย์ดวงตา

นายเตช บุนนาค มอบของที่ระลึกในโครงการ “Eyes Happiness”นำภาพวาดส่งต่อความสุขจากการมองเห็นที่สวยงาม มอบรายได้ให้แก่ศูนย์ดวงตา

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

รพ.จุฬาฯ ตรวจสุขภาพฟรี เนื่องในวันพ่อ

รพ.จุฬาฯ ตรวจสุขภาพฟรี เนื่องในวันพ่อ

เลขาธิการฯ เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพร่างกายให้แก่ประชาชนฟรี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธ.ค. 62

ผู้แทนพระองค์ไปเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2562

ผู้แทนพระองค์ไปเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส ประจำปี 2562

งานกาชาด ประจำปี 2562

งานกาชาด ประจำปี 2562

ดร.สิริกานต์ อันสนกราน เยี่ยมชมร้านสภากาสตรีแห่งชาติ ในงานกาชาด ประจำปี 2562 ณ สวนลุมพินี

“MCM Christmas Charity”นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่สภากาชาดไทย

“MCM Christmas Charity”นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่สภากาชาดไทย

บริษัท พีพี แกลม จำกัด แบรนด์ MCM ประเทศไทย จัดงาน “MCM Christmas Charity”นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้แก่สภากาชาดไทย

เทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด ประจำปี 2562

เทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด ประจำปี 2562

ประภาส ศรีจันทร์เวียง แถลงจัดงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7-11 ธ.ค. 62

นายกกิ่งกาชาด อ.ศรีราชา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน

นายกกิ่งกาชาด อ.ศรีราชา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน

นายกกิ่งกาชาด อ.ศรีราชา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน

Go Top