ข่าวประชาสัมพันธ์ December 6, 2562

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต

ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์รณรงค์การบริจาคอวัยวะ “ไทยสมายล์ให้รอยยิ้มช่วยชีวิต Smile for Life”

งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562

งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จลงพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2562*

บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ นำพนักงานบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

เคน – ธีรเดช ร่วมบริจาคโลหิตในวันเกิด

เคน – ธีรเดช ร่วมบริจาคโลหิตในวันเกิด

เคน – ธีรเดช ร่วมบริจาคโลหิตในวันเกิด ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น

MODEL’S DEATH

MODEL’S DEATH

MODEL’S DEATH

บทความเรื่อง  ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน

บทความเรื่อง ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน

บทความเรื่อง ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน

MEDICAL DONATION

MEDICAL DONATION

MEDICAL DONATION

รพ.จุฬาฯ สนับสนุนโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ”

รพ.จุฬาฯ สนับสนุนโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ”

รพ.จุฬาฯ สนับสนุนโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 และเยี่ยมชมนิทรรศการต่าง ๆ

Go Top