ข่าวประชาสัมพันธ์ October 31, 2562

เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

เหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ

สมาชิกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการชาวแม่ฮ่องสอนรวมใจบริจาคโลหิตประจำปี 2563

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ

นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส หามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบถุงยังชีพ

นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก มอบถุงยังชีพ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์” ณ วัดพิกุลแก้ว จ.นครนายก

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบสิ่งของให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบสิ่งของให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การกีฬา และตู้กดน้ำเย็น ให้แก่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

Go Top