ข่าวประชาสัมพันธ์ October 25, 2562

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบแว่นตาให้กับผู้ต้องขังหญิง

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบแว่นตาให้กับผู้ต้องขังหญิง

เหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา มอบแว่นตาให้กับผู้ต้องขังหญิง ในโครงการแว่นสายตาสำหรับผู้สูงอายุ

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ

นายกเหล่ากาชาด จ.สุพรรณบุรี ร่วมเป็นประธานงานประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ ประจำปี 2562

Go Top