ข่าวประชาสัมพันธ์ October 24, 2019

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรทิรา ประจำปีการศึกษา 2561*

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

บริจาคอวัยวะ ความดีที่ไม่กลายเป็นเถ้าธุลี*

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ แถลงข่าวการจัดประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ แถลงข่าวการจัดประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ แถลงข่าวการจัดประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าการให้บริการเพร็พในประเทศไทย *

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต เชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันฮาโลวีน

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต เชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันฮาโลวีน

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต เชิญร่วมบริจาคโลหิตในวันฮาโลวีน ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

ศูนย์บริการโลหิตฯ เผยสถานการณ์ความต้องการโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ เผยสถานการณ์ความต้องการโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ เผยสถานการณ์ความต้องการโลหิต

โครงการแบรนด์“#พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต

โครงการแบรนด์“#พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวเปิดโครงการแบรนด์“#พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต ความภาคภูมิใจของการให้ชีวิต” ปีที่19

GENEROUS DONATION

GENEROUS DONATION

GENEROUS DONATION

บทความเรื่อง “โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน”

บทความเรื่อง “โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน”

บทความเรื่อง “โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน”

รพ.จุฬาฯ จัดงานวันหลอดเลือดสมองโลก

รพ.จุฬาฯ จัดงานวันหลอดเลือดสมองโลก

รพ.จุฬาฯ จัดงานวันหลอดเลือดสมองโลก “World Stroke Day”

บทความเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อผู้ยากไร้

บทความเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อผู้ยากไร้

บทความเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อผู้ยากไร้ “เอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติแบบลำรังสีทรงกรวย”

Go Top