ข่าวประชาสัมพันธ์ October 22, 2019

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ปทุมธานี ร่วมพิธีตักบาตรทางเรือ ที่วัดชินวรารามวรวิหาร อ.เมือง

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมงาน แอล ปารีส อะเทริเย่ร์

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมงาน แอล ปารีส อะเทริเย่ร์

รองนายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ ร่วมงาน แอล ปารีส อะเทริเย่ร์

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา เยี่ยมผู้ประสบเหตุถูกช้างป่าทำร้าย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา เยี่ยมผู้ประสบเหตุถูกช้างป่าทำร้าย

รองนายกเหล่ากาชาด จ.ฉะเชิงเทรา เยี่ยมผู้ประสบเหตุถูกช้างป่าทำร้าย

นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง  มอบอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง มอบอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้

นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มอบวัสดุและอุปกรณ์เพื่อซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้

Go Top