ข่าวประชาสัมพันธ์ October 22, 2019

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ แถลงข่าวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 *

ประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการเพร็พ

ประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการเพร็พ

ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ประชุมติดตามความคืบหน้าการให้บริการเพร็พ เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โอกาสทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี UNAIDS *

รพ.จุฬาฯ จัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก

รพ.จุฬาฯ จัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก

รพ.จุฬาฯ จัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก

กลุ่มจิตอาสา ร่วม วาดถุงผ้า มอบให้ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ รพ.จุฬาฯ

กลุ่มจิตอาสา ร่วม วาดถุงผ้า มอบให้ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ รพ.จุฬาฯ

กลุ่มจิตอาสา ร่วม วาดถุงผ้า มอบให้ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ รพ.จุฬาฯ

THE DEMON IN THE BOTTLE

THE DEMON IN THE BOTTLE

THE DEMON IN THE BOTTLE

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

หน่วยงานต่างๆ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง 4ชั่วโมงประวัติศาสตร์

บทความเรื่อง 4ชั่วโมงประวัติศาสตร์

บทความเรื่อง 4ชั่วโมงประวัติศาสตร์ เสด็จประพาส ‘สำเพ็ง’ 3 มิถุนายน 2489

มอบเงิน สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

มอบเงิน สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

อรอุมา เกษตรพืชพล มอบเงินจากการจัดงานมีเทศน์ มีทอล์ค สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ยูเมะพลัส “ส่งต่อ…ความห่วงใย

ยูเมะพลัส “ส่งต่อ…ความห่วงใย

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) มอบรายได้จากกิจกรรมยูเมะพลัส “ส่งต่อ…ความห่วงใย” สนับสนุนงานวิจัยและการรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาส

สภากาชาดไทย เปิดตัวแคมเปญ ‘วาสลีนฮีลลิ่ง’

สภากาชาดไทย เปิดตัวแคมเปญ ‘วาสลีนฮีลลิ่ง’

วาสลีน ร่วมกับ สภากาชาดไทย เปิดตัวแคมเปญ ‘วาสลีนฮีลลิ่ง’ โปรเจกท์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาผิวหนังจากผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Go Top