ข่าวประชาสัมพันธ์ October 11, 2019

24 rare diseases added to UHC scheme

24 rare diseases added to UHC scheme

24 rare diseases added to UHC scheme

สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ

สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ

เชิญร่วมงานนิทรรศการ “สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปี 2562*

ผ่าพิสูจน์ศพลัลลาเบล

ผ่าพิสูจน์ศพลัลลาเบล

ผ่าพิสูจน์ศพลัลลาเบล รอบ 2 ตรวจสารเคมีและรอยข่มขืน

ศูนย์จุฬายีนโปรถอดรหัสยีนมะเร็งแม่นยำ

ศูนย์จุฬายีนโปรถอดรหัสยีนมะเร็งแม่นยำ

ศูนย์จุฬายีนโปรถอดรหัสยีนมะเร็งแม่นยำ

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด มอบแผ่นหลังคาจากโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโพดุล

กิ่งกาชาด อ.ไชยปราการ ซ่อมบ้านให้เด็กนักเรียนเรียนดี

กิ่งกาชาด อ.ไชยปราการ ซ่อมบ้านให้เด็กนักเรียนเรียนดี

กิ่งกาชาด อ.ไชยปราการ ซ่อมบ้านให้เด็กนักเรียนเรียนดี แต่ฐานะครอบครัวยากจน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ต้อนรับเยาวชน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ต้อนรับเยาวชน

นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ต้อนรับเยาวชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 36

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะ

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะ

เหล่ากาชาด จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะ ครั้งที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

Go Top